Film Druga linija nastaje iz potrebe da se sa današnje pozicije osvetli atmosfera, umetničke akcije, prostori okupljanja i produkcija protagonista progresivne novosadske kulturne scene sa kraja 60-tih i početka 70-tih godina, razlozi njenog gašenja i posledice takvog postupka na današnju umetničku praksu i život grada.

Bitan deo strukture filma predstavlja istraživanje, rekonstrukcija i izvođenje konkretnih umetničkih radova i akcija inspirisanih ovim plodnim periodom naše kulture, a nastalih u saradnji sa samim umetnicima. Gotovo svi akteri filma su danas renomirani i cenjeni umetnici i kulturni poslenici, čije su se prve umetničke akcije i gestovi, prva umetnička iskustva zbila upravo u ovom burnom periodu i pokretu, a do sada nije postojao film koji bi ih sve objedinio. Marginalizacija i nepoznavanje plodne kulturne produkcije u Novom Sadu, iz naznačenog perioda, je u ogromnoj meri uticalo na aktuelno stanje u kulturi.