Nevidljiva umetnost

Neoavangarda, konceptualna umetnost, nove umetničke prakse, samo su različiti nazivi za istu, radikalno novu, umetničku pojavu kojoj sredina nije oprostila svežinu koju je sobom nosila. Priča o akterima te scene, sa naglaskom na novosadskoj, ostaće kao trajno svedočanstvo o veoma važnom kulturnom nasleđu koje nema odjeka među širom publikom. O tome kako su progresivne ideje skrajnute i marginalizovane;  kako se politički aparat obračunao sa nosiocima istih, i kako ni do dana današnjeg te ideje nisu ostavile većeg odjeka. Nadamo se da će se to ovim filmom promeniti. Neosporna je edukativna dimenzija ovog filma koji je uz to i dosta inetersantno ispričan. On što posebno raduje gledaoca je obilje arhivskog materijala brojnih performansa, akcija i filmova, kao i zanimljiva rediteljska rešenja rekonstrukcije  umetničkih radova iz tog perioda.

Autor B. Stanić